ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือร่วมกันในการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพของทีมศูนย์เรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองและผู้บริหารนกแอร์

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งสามฝ่าย และหารือร่วมกันในการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพ

ของทีมศูนย์เรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนใจในงานของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและเรียกผู้อำนวยการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มารับฟังและหารือร่วมกัน

 

   

หากมีความคืบหน้าอย่างไรในการทำงานร่วมกันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

โพสเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ