ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน ประจำปี2566 และกำหนดการ

???? ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ประจำปี2566

???? สถานที่จัดงาน : อิมแพคเมืองทองธานี ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-104 จังหวัดนนทบุรี

???? วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 12.30 น.

???? กรุณากรอกยืนยันการเข้าร่วมและผู้ติดตาม(ถ้ามี) ผ่านทาง QR Code ในรูปด้านล่างก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นะคะ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ