ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนคนพิการ ประจำปี2566

    ????ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี2566
 

????ร่วมสมทบทุน????
????ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
????ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
????ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
????ระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 

     ท่านสามารถร่วมสบทบทุนได้ทางบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ เลขบัญชี 593 2 13383 2

 

????ท่านสามารถประสงค์ ผ่านทาง QR code บนรูปภาพค่ะ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ