ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนทุนคนพิการ ประจำปี 2566

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคนพิการ ด้วยเหตุนี้จึงดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทางด้านร่างกายอย่างต่อเนื่อง

       โดยในปีการศึกษา 2566 นี้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.66 - 25 ก.ย.66 ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านทาง QR code ได้เลยค่ะ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ