ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการสภาชาวบ้าน วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประเด็น : ทางเลือกที่ควรจะเป็นของเหล่าคนพิการ!!

รายการสภาชาวบ้าน วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประเด็น : ทางเลือกที่ควรจะเป็นของเหล่าคนพิการ!!

ดำเนินรายการ : คุณเมลดา ศรุติบวรเดช

แขกรับเชิญ : 1.นาวาอากาศเอกพิเศษภราดร คุ้มทรัพย์ (ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ)

                    2.นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล (ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ)

                    3.ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)

ติดตามย้อนหลังได้ที่ >>>> https://www.youtube.com/watch?v=ONOcrD237ac&ab_channel=MVTVOnline

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ