ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีการมอบเครื่องช่วยความพิการ หรือ สนับสนุนสิ่งของ

ขอเชิญร่วมสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

โดยมีการมอบเครื่องช่วยความพิการ หรือ สนับสนุนสิ่งของ รายละเอียดเพิ่มเติม คุณขวัญฤทัย 096 494 2459

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ