ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน คนพิการในหลายๆตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน คนพิการในหลายๆตำแหน่ง >>> สนใจสมัครได้ที่: https://forms.gle/BVyJP9m8oj7WkxMe7

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ