ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคนพิการทำงานที่ สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566

รับสมัครคนพิการทำงานที่ สำนักงานเขตบางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566 
สนใจสมัคร/รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสาร หรือ ติดต่อสอบถาม โทร.023775494 ต่อ 5790, 5791

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ