ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพเดทรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน แจ้งสถานที่ วัน เวลา และกำหนดการ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอแจ้งข่าวงานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

-รายชื่อนักเรียนคนพิการที่ได้รับทุน(อัพเดทเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2565)  
-แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมมอบทุน พร้อมรายละเอียดวัน เวลา
-QR Code แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
-กำหนดการพิธีมอบทุน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
#ฝ่ายทุนการศึกษา
#งานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2565
#อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแซฟไฟร์ 101-104

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ