ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอเชิญรับชมรายการฅนค้นฅน ตอน พลังขับเคลื่อนเพื่อ “ผู้พิการ”

คนค้นฅนสัปดาห์นี้จะพาไปรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน มีศักยภาพ มีคุณค่าสำคัญต่อสังคมเท่ากันหมด ในโลกความจริง มีสองสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ สิ่งหนึ่งเราเรียกว่า “ความสามารถ” อีกสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า “โอกาส” แต่เมื่อตั้งคำถามกับคนพิการ สังคมส่วนหนึ่งเชื่อว่า พวกเขามีทั้งสองอย่างไม่ต่างกัน

แม้ว่าบางส่วนจะมีคำถามเล็ก ๆ อยู่ในใจ “คนพิการทำอะไรได้บ้าง? , คนพิการทำงานได้จริงหรือ?” เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าคนกลุ่มนี้มีการช่วยเหลือผู้พิการอย่างไรบ้าง ภายใต้ชื่อ “มูลนิธินวัตกรรมวัตกรรมทางสังคม”

โดยเป้าหมายหลักของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมคือ “คนพิการ” และเป็นเป้าหมายแรก ในการทำงานระยะยาวจะนำพาให้คนพิการมีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการทำงานเพื่อสร้างกลไกสนับสนุนนำไปสู่การเกิดระบบโครงสร้างการจ้างงานคนพิการได้อย่างยั่งยืน

ติดตามคนค้นฅน ตอน พลังขับเคลื่อนเพื่อ “ผู้พิการ”

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ทางช่อง 9 MCOT HD

https://youtu.be/80LFW8pzWYg

#คนพิการต้องมีงานทำ #มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม #แรงบันดาลใจ #คนค้นฅน

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ