ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนคนพิการ ประจำปี2565

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานฝ่ายทุนการศึกษา

ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ทุน โดยแบ่งเป็น

ระดับประถม จำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท

ระดับมัธยมต้น จำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท

ระดับมัธยมปลาย จำนวน ๑๔ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารด้านล่างนี้ค่ะ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ