ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการนับเราด้วยคน ตอนเกษตรกรรมสร้างคุณค่าคนพิการ จะพาไปทำความรู้จักกับ “มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ”

ความพิการไม่สามารถทำให้คุณค่าและศักยภาพของคนเราลดลงได้
 นับเราด้วยคนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ”
 โครงการต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิขับเคลื่อนได้เปิดโอกาสและช่วยเหลือคนพิการอย่างไรบ้าง
 อาชีพเกษตรกรรมมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับคนพิการ
 มาติดตามฟังข้อมูลจาก คุณขวัญฤทัย สว่างศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
 ในรายการ นับเราด้วยคน ตอน เกษตรกรรมสร้างคุณค่าคนพิการ
 คลิก ‼
website นับเราด้วยคน : https://bit.ly/3rrUB7A
Youtube : https://youtu.be/RWAtm4MMf3E
#นับเราด้วยคน #สสส #คนตัวดี #ประชากรกลุ่มเฉพาะ #คนพิการ #เกษตรกรรม #อาชีพคนพิการ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ