ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประชุมร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย

เช้าวันนี้ (4 ธันวาคม 2564 )

     ทีมงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ ทีมงานมูลนิธินวัติกรรมทางสังคม และสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการคนพิการไทย เข้าประชุมร่วมกับ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย

     เรื่องการจ้างงานคนพิการ เพื่อสร้างต้นแบบจ้างงานคนพิการภาครัฐ ตามคุณวุฒิความสามารถและต่อเนื่อง จากที่ กทม. ประกาศจ้างงานคนพิการเพิ่มอีก 569 คน โดยมีการประชุมหารือเรื่องการจ้างงาน "คนพิการ" ในหน่วยงานและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้ทำงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เป็นการจ้างงานคนพิการภาครัฐ ตามคุณวุฒิ ความสามารถ และต่อเนื่องพร้อมเตรียมระบบฝึกอาชีพและส่งเสริมอาชีพอิสระรองรับ

     ตามมติที่ประชุมกำหนดให้สำนักงานเขตรับคนพิการเข้าทำงานเขตละ 6 คน ส่วนสำนักต่าง ๆ รับคนพิการเข้าทำงานสำนักละ 5 คน ค่าตอบแทนจ่ายตามวุฒิหรือความสามารถ ตั้งงบกลางของกรุงเทพมหานคร รองรับการจ้างงานคนพิการ และเตรียมนำเสนอ สภาฯกทม รับรอง พร้อมปรับระเบียบการจ้างงานคนพิการให้เป็น “ข้าราชการ กทม.”ตามประเภทงานที่หน่วยงานประกาศ 

สนใจข้อมูลของเนื้อหาข่าวเดิมได้ที่ 
https://www.bangkokbiznews.com/news/978523?fbclid=IwAR2CEyS8j_HxkxYUjsw2HvLO9nswVphbrd4JxaUsW4QYn4s8PqsERdyCp54

 

  

 

 

โพสวันที่ 4 ม.ค.65

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ