ข่าวประชาสัมพันธ์
โค้งสุดท้ายของขวัญปีใหม่ โค้การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

    โค้งสุดท้ายของขวัญปีใหม่ โค้การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565
นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ/นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย  
พร้อมด้วย คุณสุรัชนา ชอบชื่นสุข รองประธานฯ/หัวหน้าฝ่ายสถานประกอบการ และประสานงานโครงการ ของศูนย์บริการคนพิการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และคุณขวัญฤทัย สว่างศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เดินทางเข้าพบ คุณอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

     แนะนำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในรูปแบบต่างๆ และเพื่อหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และขอรับการสนับสนุนอัตราการจ้างงานคนพิการในปี 2565 

     ผลการหารือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเข้าใจพร้อมที่จะสนับสนุนคนพิการมีให้งานทำผ่านโครงการคนพิการมีอาชีพ มีงานทำใกล้บ้าน มีสุขภาวะที่ดี มีเงินออมและเป็นพลังของสังคม ครั้งนี้ได้รับสนับสนุนอัตราจำนวน 36 อัตรา จากบริษัท แคล-คอมพ์ 
อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

โพสวันที่ 29 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ