ข่าวประชาสัมพันธ์
เบื้องหลังการทำงานพิธีมอบทุน จากมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

        คลิปเบื้องหลังความทรงจำที่แสนประทับใจกับการทำงานมอบทุนการศึกษาผ่านทางออนไลน์ Microfoft Teams เป็นครั้งแรก ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 
        ทางทีมงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้

 

 

โพสเมื่อวันที่ 3 พ.ย.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ