ข่าวประชาสัมพันธ์
น.ส.อนันตญา ทรัพย์ปราชญ์ ตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2564 (22 ต.ค.64) 
     นางสาวอนันตญา ทรัพย์ปราชญ์ จากโรงเรียนสิริรัตนาธร 
หนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนกล่าวคำขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา 
และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ความสำคัญของการศึกษา" 
พร้อมทั้งบอกเป้าหมายในอนาคตของตนเองได้อย่างชัดเจนค่ะ

 

 

โพสเมื่อวัยที่ 3 พ.ย.64

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ