ข่าวประชาสัมพันธ์
น.ส.กุลธิดา ปราณีกิจ ตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 
ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2564 นางสาวกุลธิดา ปราณีกิจ จากโรงเรียนบางกะปิ เป็นตัวแทนกล่าวถึง

"ความสำคัญของการศึกษาสำหรับผู้พิการ"
ซึ่งนางสาวกุลธิดา ได้แสดงทัศนคติของตนเองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของผู้พิการได้น่าสนใจมากค่ะ

 

 

โพสเมื่อวันที่ 3 พ.ย.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ