ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการตรวจประเมินผล กระทรวงแรงงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนอัตราการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565

วันที่ (26 ต.ค. 2564)

     มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย พร้อมทั้งตัวแทนศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้เข้าพบ คุณกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการตรวจประเมินผล กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางการขอรับการสนับสนุนอัตราการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2565 

     ซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดี ในการหาแนวทางเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาระบบจ้างงานคนพิการเชิงสังคม พร้อมทั้งนัดหารือกันอีกครั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนอัตราการจ้างงานของสมาคมฯ ต่อไป

 

 

 

โพสเมื่อวันที่ 3 พ.ย.64

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ