ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมการทำก้อนเชิ้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2564

     วันนี้ 30 ต.ค. 2564 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม อบรมการทำก้อนเชิ้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2564ให้กับคณะทำงานเกษตรคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ใจดีฟาร์ม อ.หันคา จ.ชัยนาท

     โดยได้รับการตอบรับจาก คุณวิเชียรชัย ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นกิจกรรมของฐานเรียนรู้ “ฅนหัวเห็ด” เป็นหนึ่งใน 12 ฐานเรียนรู้ของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

     หากคณะทำงาน/คณะกรรมการมูลนิธิฯ ท่านใดสนใจเรียนรู้ร่วมกัน แจ้งชื่อได้เลยนะคะ

 


#อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด
 

โพสเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ