ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2564

ประกาศ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

 

 

โพสเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ