ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย อัพเดทผลการส่ง VDO REPORT ประจำปี 2564 และชี้แจงการร่วมสนับสนุนโมเดลวันละ 10 บาท


วันนี้!! สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย
มาอัพเดทผลการส่ง VDO REPORT ประจำปี 2564
และชี้แจงการร่วมสนับสนุนโมเดลวันละ 10 บาท

วันศุกร์ 13 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 14.00 น.
ที่เพจ สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย
www.facebook.com/pwdoccupation
และ คนพิการต้องมีงานทำ-มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
www.facebook.com/konpikanthai

 

 

วันที่โพส 24 สิงหาคม 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ