ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน ทุนการศึกษา ประจำปี 2564


"เพราะการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคม เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ"


        มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีความพิการทางด้านร่างกายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - อุดมศึกษา โดยทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาท่านผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 622 2602 (คุณขวัญฤทัย), 089 777 0566 (คุณณฐวรรณ) 

 

โพสเมื่อ 24 สิงหาคม 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ