กิจกรรม
Go! Fly! Wheelchairs​ เมืองซับโปโร​ ประเทศญี่ปุ่น​ มอบรถเข็นมือ​ 2 จำนวน 3 คัน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้รับมอบรถเข็นจาก Go! Fly! Wheelchairs​ เมืองซับโปโร​ ประเทศญี่ปุ่น​ 

โดย นายมูฮัมหมัดฮาซัน​ มะเซ็ง​ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ​จังหวัดชายแดนใต้​  เป็นผู้แทนรับมอบรถเข็นมือ​ 2 จำนวน 3 คัน จาก MR.MIYAKO และครอบครัว 

รถเข็นจำนวนนี้ จะนำไปเป็นเครื่องมือในการใช้งานของคนพิการที่เข้ารับบริการการฝึกทักษะการดำรงชีพอิสระของคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ต่อไป

#Go!Fly!Wheelchairs 
#IndependentLivingConcept
#SkillTraning
#ThankYouForYourSupport

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ