กิจกรรม
ประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2567”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 
       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นำโดย นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ พร้อมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เข้าประชุมหารือเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2567” ร่วมกับ คุณมนทิรา  พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมอุปนายก, ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกองกำลังทางอากาศ ที่ 9 (ฉก.9) ปัตตานี ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2567” 
2. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ และแผนการทำงานในอนาคต 
สรุปผลการประชุม : 
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความยั่งยืนในอนคต

 

  

 

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ