กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชา พบปะยามเช้ากับเหล่าพี่น้องทหารหาญ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
      คณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ และประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

นายรณกริษฐ์ เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อาจารย์พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชา พบปะยามเช้ากับเหล่าพี่น้องทหารหาญ

       ผู้เข้าร่วมภายในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอหนองจิก,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้า, ผู้นำชุมชนใน

พื้นที่,ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนากาญจนาภิเษกปัตตานีและกรรมการกองทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

      โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า ซึ่งการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน สานความสัมพันธ์กับเครือข่าย ณ โรงจอดอากาศยาน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี

   

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ