กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิฯประเมินความพร้อมในส่วนของสถานที่ศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ ในการจัดทำห้องตัดเย็บรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยคุณไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส นายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉพาะทางด้านการดูแลเท้า (Foot care) 
       เพื่อประเมินความพร้อมในส่วนของสถานที่ศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ ในการจัดทำห้องตัดเย็บรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน : รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล ภายใต้โครงการป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน : รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล นำร่องโดย โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี 

      โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลยะรัง ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและจัดหารองเท้าเบาหวานให้ผู้ป่วยและพัฒนาบุคลากรรองรับเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากกองทุนสปสช.  โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อสร้างอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการผลิตรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้การสนับสนุนเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจากบริษัทฟุตแคร์เซอร์วิส ทั้งนี้มูลนิธิไทยพีบีเอสจะสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิและการเข้าถึงรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
 

#สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
#สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ
#สร้างใต้สันติสุข
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

      

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ