กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "RMUTP OPEN HOUSE Opportunity UNLOCKED ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง"

วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
      มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "RMUTP OPEN HOUSE Opportunity UNLOCKED ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง" 
      ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวียนมาบรรจบวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี ภายใต้ชื่องาน “ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง” RMUTP Open House : Opportunity Unlocked กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ที่สะท้อนถึงศักยภาพให้บุคคลภายในและประชาชนทั่วไปได้สัมผัส ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ” ที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรพระนคร ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6930 , 6932
#เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง
#คนพิการในรั้วอุดมศึกษา
#RMUTPOpenHouse #OpenHouse #RMUTP #เปิดบ้าน #ของแทร่ #รับตรง #dek67 #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี

  

    

   

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ