กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาออนไลน์เมื่อวีนที่ 22 ตุลาคม 2564

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ฝ่ายทุนการศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา(ออนไลน์)ประจำปี2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา 13.00 - 14.30 น.

    โดยได้การสนับสนุนจาก พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ

ในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนได้รับ (ต่อเนื่อง) จำนวน 22 ทุน ดังต่อไปนี้

   >>ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

   >>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

   >>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

   >>ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยฝ่ายกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ มีความตระหนักและมุ่งหวังที่จะส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมีความประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

     ในโอกาสนี้ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียน ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการในทุกมิติ

**ท่านสามารถรับชมพิธีมอบทุนจากลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ**

https://youtu.be/IGikQDZ-Xfk


โพสเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ