กิจกรรม
งานมอบทุนการศึกษานักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหว

พันโทต่อพงษ์ กุลครรชิต คือ แรงบัลดาลใจของมูลนิธิพัฒศักยภาพคนพิการ 
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนพิการ เริ่มมอบทุนตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ในวันนี้มูลนิธิพัฒศักยภาพคนพิการ นำโดย คุณอัครพล ปั้นสนิท ประธานฝ่ายการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
คณะทำงานทุกท่านของมูลนิธิ ฯ ขอกราบขอบผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้มีวันนี้ มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ