กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีโอกาศต้อนรับ ดร. แวดือราแม มะมิงจิ

“สร้างคน สร้างงาน สร้างใต้สันติสุข”
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

      มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีโอกาศต้อนรับ ดร. แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะ
พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก จุมพล กลิ่นผา ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ในการร่วมเสวนาทิศทางก้าวต่อไปของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

      นำโดย นายมูอัมหมัดฮาซัน มะเซ็ง ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเสนอผลการดำเนินงานในชุมชนที่ผ่านมาของศูนย์ฯ จากนั้นได้ร่วมเสวนาทิศทางก้าวต่อไปในการพัฒนา ยกระดับงานของกลุ่มคนพิการในนามศูนย์ฯ เพื่อทำงานด้านการพัฒนาคนพิการ พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถ ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการเกษตร   

      โดย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้ชื่นชมผลการทำงานของศูนย์ฯ ที่เป็นองค์กรของคนพิการ เพื่อคนพิการ เห็นถึงความมุ่งมั่น และเป้าหมายของศูนย์ฯ พร้อมสนับสนุนโดยการร่วมระดมทุนเพื่อหาพื้นที่ให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรต่อไป เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มคนพิการ
#พัฒนาคนพัฒนาขีดความสามารถ
#องค์กรของคนพิการเพื่อคนพิการในชุมชน

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ