กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการให้บริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการให้บริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน ผ่านคนพิการต้นแบบ 
ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ