กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ Human Care Association ร่วมประชุมหารือในประเด็นก้าวต่อไปกับแนวทางการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระดับอาเซียน

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ภราดร คุ้มทรัพย์ คุณขวัญฤทัย สว่างศรี

ร่วมกับ Human Care Association โดย คุณโชจิ นากานิชิ คุณโยชิอะกิ ซึกาดะ คุณชิเอะ โยชิมูระ 

      ร่วมประชุมหารือครั้งสำคัญในประเด็นก้าวต่อไปกับแนวทางการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระดับอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี
      ผ่านการดำเนินโครงการ ASEAN Friends “Inclusive Independent Living Development: IILD Model in Action” ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำคนพิการรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมผลักดันแนวคิดและกระบวนการทำงานให้ไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้
#ASEANFriends
#Inclusive Independent Living Development: IILD Model in Action
#FEPD Foundation for Employment of People with Disabilities 
#HumanCareAssociation

 

      

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ