กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยฝ่ายกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ มีความตระหนักและมุ่งหวังที่จะส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมีความประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้ที่ QR code

 

 

 

โพสเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ