กิจกรรม
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชม“ใจดีฟาร์ม” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท

คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง จากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

เป็นการเยี่ยมชม ติดตามงานตามแผนการทำงานของกลุ่มเกษตรคนพิการ ในนาม “ใจดีฟาร์ม”

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท

พร้อมกันนี้ยังคงมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ในการสนับสนุนรับซื้อไข่ไก่อินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในเครือฯ 

ขอขอบคุณ
#บริษัทเซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัด(มหาชน)
#บริษัทบริษัทเซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้งจํากัด
#บริษัทอากะอินเตอร์ฟู้ดส์จำกัด
#บริษัทเซ็นแอนด์สไปซี่จํากัด

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ