กิจกรรม
ทีมงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้เยี่ยมชมโรงเรียนการบริบาล ซีเนร่า

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
ทีมงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้เยี่ยมชมโรงเรียนการบริบาล ซีเนร่า และร่วมสนทนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการบริบาล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกันในทุกมิติ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลสภาพกาย จิตใจ สังคม เพื่อเป็นการบูรณาการ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ขอขอบคุณ โรงเรียนการบริบาลซีเนร่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้
#HealthCare 
#IndependentLivingConcept 
#FEPD
#CommunityBaseInclusiveDevelopment

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ