กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำชุมชนไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนพิการในชุมชน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำชุมชนไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ได้ดำเนินการแทน เพื่อมอบถุงแม่บ้าน และสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนพิการในชุมชน

#สร้างคน… สร้างงาน… สร้างใต้สันติสุข…

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ