กิจกรรม
คณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของให้กับคนพิการ

คณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของให้กับคนพิการ

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้ 

ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063816294180

ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ