กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการiy[มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท จากชมรมชาวใต้ทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ได้รับการสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ 

โดย ชมรมชาวใต้ทหารอากาศ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ