กิจกรรม
จัดเตรียมความพร้อมในพิธีมอบเครื่องช่วยความพิการ และทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ทีมคณะทำงาน มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและทีมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

จัดเตรียมความพร้อมในพิธีมอบเครื่องช่วยความพิการ และทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ในวันพรุ่งนี้ ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2566
แล้วพบกันนะคะ…

   

 

       

 

  

​​​​​​​

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ