กิจกรรม
พก.ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับคนพิการ จ.ชายแดนใต้

วันนี้ (2 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น.

     ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง กองทัพอากาศ จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับคนพิการ จ. ชายแดนใต้

     จัดโดย ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น 31 และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
โดยมีผู้แทนสภากาชาดไทย ตัวแทนคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 
     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(พก.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 

  

  

  

 

 

โพสเมื่อวันที่ 17 ก.ย.64

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ