กิจกรรม
ประชุม ติดตาม ต่อยอด ส่งเสริมตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 
      ประชุม ติดตาม ต่อยอด ส่งเสริมตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


      นำโดยนาวาอากาศเอก จุมพล  กลิ่นผา ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่  9 มอบหมายให้ เรืออากาศเอก ศราวุธ  ศรีอ่อนทอง หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมกับ นาวาอากาศเอก ภารดร  คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจที่ดินเพื่อเตรียมจัดสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ด้านการฝึกและพัฒนาอาชีพ เพื่อขยายการให้บริการคนพิการในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสาขาอาชีพและครอบคุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้  
   

  ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบ่อทอง เพื่อนำเสนอโครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้คนพิการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง และสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนพิการ พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ได้สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ทางอากาศ ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจาก หน่วยเฉพาะกิจฉุกเฉินที่ 9 
#ฉก.9
#CenterOfYoungLeaderGroupInSouth
#FEPD
#ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

  

   

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ