กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบ คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ/การจ้างงานคนพิการ ฯลฯ และเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบเครื่องช่วยความพิการและสิ่งของที่จำเป็นภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ การกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี
โดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 
#FEPD
#EmpoermentOfPWDs

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ