กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิฯ และ ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 เข้าพบ ปลัดกระทรวงกลาโหม

บ่ายวันนี้ 9 มิถุนายน 2566

คณะทำงานมูลนิธิฯ และ ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 เข้าพบ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ณ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ

เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอด โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ต่อไป

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ