กิจกรรม
คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประชุมหารือร่วมกับ พล.อ.อ.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม คณะทำงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประชุมหารือร่วมกับ

พล.อ.อ.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

เรื่องแนวทางสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง ดัดแปลง อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่จังหวัดปัตตานี

ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

ณ ห้องประชุมบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ