กิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ เข้าประชุมร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมอุปนายก, ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่31 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

 

วัตถุประสงค์: เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ปี 2566 ณ กองกำลังทางอากาศ ที่ 9 (ฉก.9) ปัตตานี
ในการนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ และแผนการทำงานในอนาคต 

 

สรุปผลการประชุม : สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ