กิจกรรม
งาน “ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2”

งาน “ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2” 
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

“ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม รับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม”


คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ รวมทีมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

ได้มีโอกาสร่วมงาน "ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน 

ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้มอบโอกาสให้คณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมฯได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป
 

#ความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้  
#ขอบคุณกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9ที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
#สสส.

 

  

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ