กิจกรรม
มูลนิธิศักยภาพคนพิการได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

     วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ และทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาเครือข่าย ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564

 

 


    โดยศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น 31 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เครือข่ายสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี/วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี) สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ และทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาเครือข่าย ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2564 
     พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565 ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ในนามศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  

  

 

โพสเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ