กิจกรรม
ทีมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบฝ่ายบุคคลบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS เพื่อนำเสนอแนวทางการจ้างงานคนพิการ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 
ทีมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าพบฝ่ายบุคคลบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS เพื่อนำเสนอแนวทางการจ้างงานคนพิการ
หลังจากได้นำเสนอแนวทางการทำงานของการจ้างงานเชิงสังคมและหารือในประเด็นดังกล่าว บริษัทให้ความสนใจพร้อมนำเสนอในที่ประชุมกับทางทีมของบริษัทอีกครั้ง 
#การจ้างงานคนพิการ
#จ้างงานเชิงสังคม
#สร้างอาชีพ สร้างโอกาส

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ