กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเสลา1 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
โดย ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนาวาอากาศเอกสถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานฯ ร่วมหารือถึงบทบาทของการศึกษาคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อต่อยอดด้านอาชีพในอนาคต

 

#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
#Southeast #Professional #SBU 
#SmartBusinessUnique
#มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
#คนพิการเรียนมหาวิทยาลัย

 

 

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ