กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้รับเคสส่งต่อ ผู้ป่วยพิการ จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

 เพื่อเข้าฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ภายใต้กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ที่ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้น การใช้ชีวิตภายใต้สภาพความพิการ และทดลองการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร จากกลุ่ม เกษตรคนพิการ ใจดีฟาร์ม และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชัยนาท

#การพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกมิติ

#เกษตรกรคนพิการ

#ใจดีฟาร์ม

 

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ